Kolonie i półkolonie 2013 Array Drukuj Array

 

PÓŁKOLONIE PROFILAKTYCZNE „BORPA” 2013

W bieżącym roku półkolonie realizowane są pod tytułem ,,Artystyczne Wakacje 2013”. Celem programu profilaktyczno-wypoczynkowego jest pokazanie dzieciom alternatyw, a także odkrywanie własnych zasobów, talentów i potencjałów w świecie artyzmu dziecięcego. W programie planujemy otworzyć dzieciom drzwi do świata teatru, muzeów, muzyki, sztuki i telewizji.

Półkolonie realizowane są we współpracy z placówkami oświatowo- wychowawczymi np. szkołami, z instytucjami kultury oraz stowarzyszeniami z terenu miasta Bydgoszczy.

Dzieci oprócz programu wypoczynkowo-rozwojowego otrzymują 2 posiłki, w tym 1 ciepły (obiad).

Kadra pedagogiczno-profilaktyczna jest przeszkolona z zakresu przygotowania i realizacji programów merytorycznych, zasad organizacji oraz BHP.

 

HARMONOGRAM

I TURNUS – 02.07 – 16.07.2013 r.

1. ZS SCEPCJALNA 31 ul. Fordońska 17

2. ZS 17 ul. Kapliczna 7

3. SP 37 ul. Gdańska 122

4. SP 9 ul. Tatrzańska 21

5. SP 46 ul. Kombatantów 2

6. SP 66 ul. Berlinga 3

7. ZS 24 ul. Puszczykowa11

8. ZS 23 ul. Nakielska 273

9. ZSiP1 ul. Stawowa 53

10. ZS 27 ul. Sardynkowa 7

11. ZS 28 ul. Kromera 11

12. ZS 6 ul. Staroszkolna 12

13. ZS 29 ul. Słoneczna 26

14. SP 4 ul. Wyzwolenia 4

15. SP 43 ul. Łowicka 45

16. ZS 36 ul. Boh. Westerplatte 2

17. ZS 25 MISTRZOSTWA SPORTOWEGO ul. Czartoryskiego 18

18. SOSW nr 3 ul. Graniczna 12

19. ZS 14 ul. Kcyńska

20. ZS 30 ul. Jesionowa 3a

II TURNUS – 17.07 – 31.07.2013 r.

1. ZS 18 ul. Hutnicza 89

2. SP 46 ul. Kombatantów 2

3. SP 48 ul. Waryńskiego 1

4. SP 28 ul. Baczyńskiego 1

 


 

KOLONIE PROFILAKTYCZNE

W bieżącym roku kolonie odbywają się Harcerskim Centrum Edukacji Ekologicznej w Funce, 89-606 Charzykowy w następujących terminach:

I TURNUS – 02.07.-12.07.2013

II TURNUS – 12.07.-22.07.2013

III TURNUS – 22.07.-01.08.2013

IV TURNUS – 01.08.-11.08.2013

V TURNUS – 11.08.-21.08.2013

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Zebranie organizacyjne rodziców dzieci wyjeżdżających na kolonie profilaktyczne do Funki odbywają się w Bydgoskim Ośrodku Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA” ul. Przodowników Pracy 12 o godz. 16.00 lub 18.00 dla poszczególnych turnusów w następujących terminach:

I TURNUS – 02.07.-12.07.2013 zebranie 26.06.2013

II TURNUS – 12.07.-22.07.2013 zebranie 08.07.2013

III TURNUS – 22.07.-01.08.2013 zebranie 17.07.2013

IV TURNUS – 01.08.-11.08.2013 zebranie 25.07.2013

V TURNUS – 11.08.-21.08.2013 zebranie 05.08.2013

Obecność rodziców/opiekunów na zebraniu obowiązkowa!

Ostateczny termin zwrotu kart: I turnus – do 24.06.2013

II turnus – do 01.07.2013

III, IV, V turnus – do 10.07.2013

Niedostarczenie karty w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją.