Kolonie i półkolonie 2015

KOLONIE PROFILAKTYCZNE

 

W bieżącym roku kolonie odbywają się w Harcerskim Centrum Edukacji Ekologicznej w Funce, 89-606 Charzykowy w następujących terminach:

I TURNUS GIM– 30.06.-09.07.2015

II TURNUS GIM – 09.07.-18.07.2015

III TURNUS SP - dzieci powyżej 10 r.ż. – 18.07.-27.07.2015

IV TURNUS SP - dzieci powyżej 10 r.ż. – 27.07.-05.08.2015

V TURNUS SP - dzieci powyżej 10 r.ż. + SEFiM – 05.08.-14.08.2015

Kolonie skierowane są do dzieci i młodzieży, które ukończyły 10 rok życia z terenu miasta Bydgoszcz.

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Zebranie organizacyjne rodziców dzieci wyjeżdżających na kolonie profilaktyczne do Funki odbywają się w Bydgoskim Ośrodku Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA” ul. Przodowników Pracy 12 o godz. 16.00 lub 18.00 dla poszczególnych turnusów w następujących terminach:

I TURNUS – 30.06.-10.07.2015 zebranie 23.06.2015

II TURNUS – 09.07.-18.07.2015 zebranie 06.07.2015

III TURNUS – 18.07.-27.07.2015 zebranie 15.07.2015

IV TURNUS – 27.07.-05.08.2015 zebranie 22.07.2015

V TURNUS – 05.08.-14.08.2015 zebranie 29.07.2015

Obecność rodziców/opiekunów na zebraniu obowiązkowa!

Prosimy o dokładne wypełnienie karty kolonijnej i dostarczenie do osoby wydającej kartę.

Ostateczny termin zwrotu kart:

I turnus – do 24.06.2015

II, III, IV, V turnus – do 01.07.2015

Niedostarczenie karty w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją.

PÓŁKOLONIE PROFILAKTYCZNE „BORPA” 2015

Półkolonie realizowane są we współpracy z placówkami oświatowo-wychowawczymi np. szkołami, z instytucjami kultury oraz stowarzyszeniami z terenu miasta Bydgoszczy.

Kadra pedagogiczno-profilaktyczna jest przeszkolona z zakresu przygotowania i realizacji programów merytorycznych, zasad organizacji oraz BHP.

HARMONOGRAM

I TURNUS – 30.06 – 14.07.2015 r.

1. SP nr 4, ul. Wyzwolenia 4

2. SP nr 9, ul. Tatrzańska 21

3. SP nr 28, ul. K. K. Baczyńskiego 1

4. SP nr 46, ul. Kombatantów 2

5. SP nr 48, ul. Waryńskiego 1

6. SP nr 58, ul. Gdańska 53a

7. SP nr 63, ul. Goszczyńskiego 3

8. SP nr 65, ul. Duracza 7

9. SP nr 66, ul. Berlinga 3

10. ZS nr 6, ul. Staroszkolna 12

11. ZS nr 8, ul. Pijarów 4

12. ZS nr 16, ul. Koronowska 74

13. ZS nr 17, ul. Kapliczna 7

14. ZS nr 20, Silska 34

15. ZS nr 23, ul. Nakielska 273

16. ZS nr 24, ul. Puszczykowa 11

17. ZS nr 27, ul. Sardynkowa 7

18. ZS nr 28, ul. Kromera 11

19. ZS nr 29, ul. Słoneczna 26

20. ZS nr 30, ul. Jesionowa 3a

21. ZS nr 31, ul. Fordońska 17

22. ZS nr 34, ul. Zacisze 16

23. ZS nr 36, ul. Bohaterów Westerplatte 2

24. ZSiP nr 1, ul. Stawowa 53

25. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3, ul. Granicza 12

26. „Kącik”, ul. Piekary 14

II TURNUS – 15.07 – 29.07.2014 r.

1. SP nr 46, ul. Kombatantów 2

2.SP nr 43, ul. Łowicka 45

 

 

BIP