Kolonie i półkolonie 2016

KOLONIE PROFILAKTYCZNE

 

W bieżącym roku kolonie odbywają się w:

=> Harcerskim Ośrodku Wypoczynkowym w Krówce Leśnej, 86-013 Mąkowarsko w następujących terminach:

I TURNUS GIM – 28.06.-07.07.2016

II TURNUS GIM – 07.07.-16.07.2016

=> Harcerskim Centrum Edukacji Ekologicznej w Funce, 89-606 Charzykowy w następujących terminach:

III TURNUS SP - dzieci powyżej 10 r.ż. – 03.08.-12.08.2016

IV TURNUS SP - dzieci powyżej 10 r.ż. + Pracownia Muzyczna – 12.08.-21.08.2016

V TURNUS SP - dzieci powyżej 10 r.ż. – 21.08.-30.08.2016

Kolonie skierowane są do dzieci i młodzieży, które ukończyły 10 rok życia z terenu miasta Bydgoszcz.

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Zebranie organizacyjne rodziców dzieci wyjeżdżających na kolonie profilaktyczne do Funki odbywają się w Bydgoskim Ośrodku Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA” ul. Przodowników Pracy 12 o godz. 16.00 lub 17.30 dla poszczególnych turnusów w następujących terminach:

I TURNUS – 28.06.-07.07.2016 zebranie 23.06.2016

II TURNUS – 07.07.-16.07.2016 zebranie 29.06.2016

III TURNUS – 03.08.-12.08.2016 zebranie 27.07.2016

IV TURNUS – 12.08.-21.08.2016 zebranie 08.08.2016

V TURNUS – 21.08.-30.08.2016 zebranie 10.08.2016

Obecność rodziców/opiekunów na zebraniu obowiązkowa!

Prosimy o dokładne wypełnienie karty kolonijnej i dostarczenie do osoby wydającej kartę.

Ostateczny termin zwrotu kart:

I turnus – do 20.06.2016

II, III, IV, V turnus – do 24.06.2016

Niedostarczenie karty w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją.

 

PÓŁKOLONIE PROFILAKTYCZNE „BORPA” 2016

Półkolonie realizowane są we współpracy z placówkami oświatowo-wychowawczymi np. szkołami, z instytucjami kultury oraz stowarzyszeniami z terenu miasta Bydgoszczy.

Kadra pedagogiczno-profilaktyczna jest przeszkolona z zakresu przygotowania i realizacji programów merytorycznych, zasad organizacji oraz BHP.

HARMONOGRAM

I TURNUS – 28.06 – 12.07.2016 r.

1. SP nr 4, ul. Wyzwolenia 4

2. SP nr 9, ul. Tatrzańska 21

3. SP nr 28, ul. K. K. Baczyńskiego 1

4. SP nr 46, ul. Kombatantów 2

5. SP nr 58, ul. Gdańska 53a

6. SP nr 63, ul. Goszczyńskiego 3

7. SP nr 66, ul. Berlinga 3

8. ZS nr 6, ul. Staroszkolna 12

9. ZS nr 7, ul. Waryńskiego 1

10. ZS nr 8, ul. Pijarów 4

11. ZS nr 16, ul. Koronowska 74

12. ZS nr 17, ul. Kapliczna 7

13. ZS nr 20, Silska 34

14. ZS nr 23, ul. Nakielska 273

15. ZS nr 24, ul. Puszczykowa 11

16. ZS nr 28, ul. Kromera 11

17. ZS nr 30, ul. Jesionowa 3a

18. ZS nr 31, ul. Fordońska 17

19. ZS nr 34, ul. Zacisze 16

20. ZS nr 36, ul. Bohaterów Westerplatte 2

21. ZSiP nr 1, ul. Stawowa 53

22. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3, ul. Granicza 12

23. „Kącik”, ul. Piekary 14

II TURNUS – 13.07 – 27.07.2016 r.

1. SP nr 43, ul. Łowicka 45

 

BIP