Dzień Profilaktyka 2016

DZIEŃ PROFILAKTYKA 2016

26 października 2016 r. w przepięknej scenerii bydgoskiej Opery Nova miała miejsce niezwykła uroczystość zorganizowana przez nasz Ośrodek. To „Dzień Profilaktyka”, wyjątkowe święto wszystkich tych, którzy na co dzień działają w obszarze profilaktyki uzależnień, realizują programy profilaktyczne, interwencyjne w sytuacjach kryzysów rozwojowych, relacyjnych, społecznych , a przede wszystkim poświęcają swój czas, aby pomagać innym, tym najbardziej potrzebującym.

Tę piękną uroczystość rozpoczęła, w imieniu Prezydenta Bydgoszczy Rafała Bruskiego, Zastępca Prezydenta Pani Iwona Waszkiewicz. To właśnie pod patronatem Prezydenta co roku odbywa się konkurs „Profilaktyk Roku”, mający na celu wyłonienie wyróżniających się osób i instytucji działających w obszarze profilaktyki z terenu naszego miasta, realizatorów i współorganizatorów programów profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Tytuł „Profilaktyk Roku” przyznawany jest w trzech kategoriach: Honorowy Profilaktyk Roku, Indywidualny Profilaktyk Roku oraz Instytucjonalny Profilaktyk Roku. W tym roku spośród 38 zgłoszeń nadesłanych przez placówki oświatowe i instytucje współpracujące z naszym ośrodkiem z terenu miasta Bydgoszczy Kapituła przyznała tytuły Indywidualnych Profilaktyków Roku następującym osobom:

- I miejsce - Małgorzata Kunicka, Nauczyciel w Zespole Szkół Gastronomicznych w Bydgoszczy,

- II miejsce – Beata Kobus, Komendantka Hufca ZHP Bydgoszcz-Miasto,

- III miejsce – Grażyna Kufel, Radna Rady Miasta, Przewodnicząca Rady Osiedla Błonie, Prezes BSM Klub "Arka".

Tytułem Instytucjonalnego Profilaktyka Roku uhonorowano Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Bydgoszczy, natomiast tytuł Honorowego Profilaktyka Roku został nadany pani Wioletcie Junik, która jest adiunktem w Katedrze Pedagogiki Opiekuńczej i Profilaktyki Społecznej w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UKW. Pamiątkowe statuetki, dyplomy oraz maskotki wręczyła Zastępca Prezydenta Pani Iwona Waszkiewicz oraz przedstawiciele Kapituły przyznającej tytuły: prof. Roman Ossowski i mgr Bernadeta Różańska-Majchrzak.

Wszystkie osoby zgłoszone do tytułu „Profilaktyk Roku” otrzymały listy gratulacyjne oraz pamiątkowe maskotki.

Ponadto w trakcie uroczystości wręczono dyplomy absolwentom tegorocznej edycji Akademii Rodzica oraz zainaugurowano jej kolejną edycję. Akademia Rodzica to niezwykle cenna inicjatywa, która powstała w odpowiedzi na zapotrzebowanie rodziców, pragnących pogłębiać swoją wiedzę na temat procesów i kryzysów rozwojowych dziecka. Wszystko to ma oczywiście pomóc rodzicom w poprawie relacji rodzic-dziecko, a także zwiększyć ich umiejętności odpowiedniego zachowania i postępowania w sytuacjach kryzysów rozwojowych oraz eksperymentowania z substancjami psychoaktywnymi.

Wyjątkowo piękną częścią uroczystości był koncert na 30 gitar wykonany przez trzydzieścioro dzieci i młodzieży, podopiecznych naszego Ośrodka. Pracownię Alternatyw "BORPA" od wielu lat prowadzi pan Walerian Krenz. Na zakończenie części artystycznej wystąpiła Grupa MoCarta, która rozbawiała publiczność do łez.

Dodatkowo w foyer Opery można było obejrzeć wystawę prac uczestników programów profilaktycznych oraz zdjęcia przedstawiające działania profilaktyczne naszego Ośrodka.

Ta wspaniała uroczystość na pewno pozostanie w pamięci wszystkich biorących w niej udział.

 

ZAPRASZAMY DO GALERII ZDJĘĆ (należy kliknąć w miniaturki):

 

dsc_0004dsc_0009dsc_0014dsc_0020dsc_0025dsc_0076dsc_0115dsc_0116dsc_0132dsc_0136dsc_0144dsc_0153dsc_0157dsc_0166dsc_0169dsc_0181dsc_0192dsc_0202dsc_0210dsc_0268dsc_0269dsc_0317dsc_0324dsc_0328dsc_0384dsc_0389dsc_0395dsc_0430

 

BIP