Kolonie i półkolonie 2017

KOLONIE PROFILAKTYCZNE

 

INFORMACJA DLA RODZICA

Zebranie organizacyjne rodziców dzieci wyjeżdżających na kolonie profilaktyczne odbędzie się w  Bydgoskim Ośrodku Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki “BORPA” ul. Przodowników Pracy 12 o godz. 16.00 lub 17.30 (godzina od wyboru przez rodzica) dla poszczególnych turnusów w następujących terminach:

Harcerskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Funce, 89-606 Charzykowy

I TURNUS ( GIMNAZJUM + KL 7 SP 24.06 – 03.07.2017 )

Zebranie z rodzicami: 19.06.2017 r.                       godz. 16.00 lub 17.30

II TURNUS ( GIMNAZJUM + KL 7 SP 03.07 – 12.07.2017 )

Zebranie z rodzicami: 28.06.2017 r. godz. 16.00 lub 17.30

Harcerski Ośrodek Wypoczynkowy w Smerzynie, 89-210 Smerzyn

III TURNUS ( SP–  12.08.2017- 21.08.2017 r.)

Zebranie z rodzicami: 07.08.2017 r.                       godz. 16.00 lub 17.30

Harcerskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Funce, 89-606 Charzykowy

IV TURNUS ( PRACOWNIA MUZYCZNA , SP – 19.08.- 28.08.2017.)

Zebranie z rodzicami:  09.08.2017r. godz. 16.00 lub 17.30

Harcerski Ośrodek Wypoczynkowy w Smerzynie, 89-210 Smerzyn

V TURNUS ( SP – 21.08.- 30.08.2017r.)

Zebranie z rodzicami:  16.08.2017r. godz. 16.00 lub 17.30

Kolonie przeznaczone są wyłącznie dla dzieci i młodzieży z zameldowanych na terenie miasta Bydgoszczy, które w dniu rozpoczęcia kolonii ukończyły 10 r.ż.

Obecność rodziców/ opiekunów  na zebraniu obowiązkowa.

Proszę o dokładne wypełnienie karty  kolonijnej i dostarczenie do osoby wydającej kartę.  Ostateczny termin zwrotu kart do Ośrodka „BORPA” :

turnus I - do 09.06.2017 r.

turnus II, III, IV, V do 19.06.2017 r.

 

Niedostarczenie karty w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją.

 

PÓŁKOLONIE PROFILAKTYCZNE „BORPA” 2017

Półkolonie realizowane są we współpracy z placówkami oświatowo-wychowawczymi np. szkołami, z instytucjami kultury oraz stowarzyszeniami z terenu miasta Bydgoszczy.

Kadra pedagogiczno-profilaktyczna jest przeszkolona z zakresu przygotowania i realizacji programów merytorycznych, zasad organizacji oraz BHP.

HARMONOGRAM

I TURNUS – 27.06 – 11.07.2017 r.

1. SP nr 4, ul. Wyzwolenia 4

2. SP nr 9, ul. Tatrzańska 21

3. SP nr 28, ul. K. K. Baczyńskiego 1

4. SP nr 37, ul. Gdańska 22

5. SP nr 38, ul. Węgierska 11

6. SP nr 43, ul. Łowicka 45

7. SP nr 46, ul. Kombatantów 2

8. SP nr 58, ul. Gdańska 53a

9. SP nr 63, ul. Goszczyńskiego 3

10. SP nr 66, ul. Berlinga 3

11. ZS nr 6, ul. Staroszkolna 12

12. ZS nr 8, ul. Pijarów 4

13. ZS nr 16, ul. Koronowska 74

14. ZS nr 17, ul. Kapliczna 7

15. ZS nr 20, Silska 34

16. ZS nr 23, ul. Nakielska 273

17. ZS nr 24, ul. Puszczykowa 11

18. ZS nr 28, ul. Kromera 11

19. ZS nr 29, ul. Słoneczna 26

20. ZS nr 30, ul. Jesionowa 3a

21. ZS nr 34, ul. Zacisze 16

22. ZS nr 36, ul. Bohaterów Westerplatte 2

23. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3, ul. Granicza 12

II TURNUS – 12.07 – 26.07.2017 r.

1. SP nr 48, ul. Waryńskiego 1

 

BIP