BIPInspektor Ochrony Danych

 

W Bydgoskim Ośrodku Rehabilitacji Terapii Uzależnień i Profilaktyki BORPA

 

Inspektorem Ochrony Danych jest:

 

Arnold Paszta

Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Ci praw związanych z przetwarzaniem danych.

Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób: