BIPProfilaktyka

PROGRAMY DLA DZIECI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

  • zajęcia socjoterapeutyczne
  • ogólnorozwojowe

PROGRAMY DLA MŁODZIEŻY SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I ŚREDNICH

  • zajęcia grupowe, warsztatowe zwiększające umiejętności interpersonalne i społeczne

PROGRAMY INTERWENCYJNE

  • w kryzysy rozwojowe, relacyjne, społeczne używania substancji psychoaktywnych
  • redukcja urazów i szkód

PROGRAMY DLA RODZICÓW

  • Akademia Rodzica
  • indywidualne poradnictwo
  • konsultacje
  • grupy wsparcia rodziców

PROGRAMY INTERWENCYJNE DLA RODZICÓW I WYCHOWANKÓW

PROGRAMY SZKOLENIOWE DLA INSTYTUCJI, PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH, STUDENTÓW W FORMIE WARSZTATOWO-TRENINGOWEJ