BIPDział Młodzieży

I MLODZIEŻ

 

 • konsultacje
 • diagnostyka problemowa
 • programy w systemie ambulatoryjnym
  • czas realizacji w zależności od nasilenia problemu
  • terapia indywidualna i grupowa
  • Pracowanie Alternatyw
  • Grupy Wsparcia
 • rehabilitacja po leczeniu stacjonarnym i ambulatoryjnym
 • Klub Młodzieży

II DLA RODZICÓW

 • konsultacje
 • Grupy Wsparcia
 • Programy Interwencyjne

III WOLONTARIAT

ZAPEWNIAMY

 • anonimowość
 • dyskrecję
 • fachową pomoc specjalistów
 • bezpłatne badanie
  • narkotestem
  • alkomatem
  • alkotestem
  • lekotestem