BIPTerapia dla członków rodzin

KONSULTACJEPROGRAM AMBULATORYJNY

(2, 3 razy w tygodniu)

  • czas trwania 1 rok
  • program spełniający standardy z zastosowaniem IPT (Indywidualnych Programów Terapii)
  • terapia indywidualna
  • terapia grupowa

PROGRAM DLA OFIAR I SPRAWCÓW PRZEMOCY

GRUPY SAMOPOMOCOWE AL-ANON

GRUPY WSPARCIA

GRUPY DDA (DOROSŁE DZIECI ALKOHOLIKÓW)

  • grupy wsparcia