“Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem budynku Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji

Terapii Uzależnień i Profilaktyki “BORPA” w Bydgoszczy”

 

Cel projektu: Zwiększenie dostępu do usług społecznych mieszkańców Miasta i Gminy Bydgoszcz.

 

Beneficjent:  Miasto Bydgoszcz

 

Realizator: Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji Terapii Uzależnień i Profilaktyki “BORPA”
w Bydgoszczy

 

Wartość projektu ogółem: 4 893 904,23 PLN, w tym:

Koszty kwalifikowalne: 4 893 904,23 PLN,

Dofinansowanie z Unii Europejskiej i Budżetu Państwa: 4 565 084,40 PLN,

Wkład własny z Budżetu Miasta: 328 819,83 PLN.

 

W ramach realizacji projektu wykonane zostały następujące działania:

I. Prace remontowe i przebudowy obejmujące:

1) Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,

2) Wymianę wewnętrznej platformy dla osób niepełnosprawnych,

3) Wymianę posadzek,

4) Rewitalizację zagospodarowania terenu,

5) Montaż instalacji klimatyzacji,

6) Wymianę instalacji wod-kan, C.O., C.W.U.,

7) Wymianę i modernizację wentylacji mechanicznej,

8) Wymianę i modernizację instalacji elektrycznej wraz z instalacją fotowoltaiczną,

9) Wymianę instalacji teletechnicznej i monitoringu,

10) Remont ogólnobudowlany w zakresie:

- Zmiany kolorystyki elewacji,

- Wymiany posadzek,

- Montażu sufitów podwieszanych,

- Wymiany okładzin ściennych z płytek ceramicznych w pomieszczeniach sanitarnych,

- Dwukrotnego szpachlowania ścian masą szpachlową,

- Gruntowania i dwukrotnego malowania ścian wewnętrznych,

- Montażu parapetów zewnętrznych i wewnętrznych,

- Okładzin schodowych z płytek gress,

- Zakup i montaż donic kwiatowych i wykonania nasadzeń z roślin ozdobnych w zamontowanych donicach,

- Zakup i montaż urządzeń małej architektury w postaci: mobilnego kosza do gry w koszykówkę, dwóch ławek zewnętrznych, siłowni składającej się z 4 elementów tj. wahadło, biegacz, wioślarz, twister oraz dwóch huśtawek – wahadłowej i stacjonarnej,

- Wymianę platformy dźwigowej, pionowej dla osób niepełnosprawnych.

II. Doposażenie obejmujące:

- zakup komputerów przenośnych - 5 szt.,

- zakup komputerów stacjonarnych - 10 szt.,

- zakup drukarek laserowych kolor A4 - 9 szt.,

- zakup urządzenia wielofunkcyjnego A4 - 1 szt.,

- zakup urządzenia wielofunkcyjnego A3 - 1 szt.,

- zakup rzutników multimedialnych - 5 szt.,

- zakup ekranów do rzutnika - 5 szt.,

- zakup monitora 65" - 1 szt.,

- zakup telewizora LED 65" - 1 szt.,

- zakup tablic interaktywnych - 5 szt.,

- zakup wózka magazynowego - 1 szt.