Dział Młodzieży
I MLODZIEŻ

 

konsultacje
diagnostyka problemowa
programy w systemie ambulatoryjnym
    czas realizacji w zależności od nasilenia problemu
    terapia indywidualna i grupowa
    Pracowanie Alternatyw
    Grupy Wsparcia
rehabilitacja po leczeniu stacjonarnym i ambulatoryjnym
Klub Młodzieży
II DLA RODZICÓW

konsultacje
Grupy Wsparcia
Programy Interwencyjne
III WOLONTARIAT

ZAPEWNIAMY

anonimowość
dyskrecję
fachową pomoc specjalistów
bezpłatne badanie
    narkotestem
    alkomatem
    alkotestem
    lekotestem