Terapia dla osób uzależnionych
PROGRAM AMBULATORYJNY (3-4 razy w tygodniu)

czas trwania leczenia 1-1,5 roku
program spełniający standardy przewidziane do leczenia odwykowego z zastosowaniem IPT (Indywidualnych Programów Terapii)
program czteroetapowy, realizowany w oparciu o terapię indywidualną i grupową
ODDZIAŁ DZIENNY

program realizowany codziennie
czas trwania do trzech miesięcy w oparciu o terapię indywidualną i grupową
GRUPY SAMOPOMOCOWE AA
GRUPY WSPARCIA
KLUB PACJENTA