PROGRAMY DLA DZIECI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

zajęcia socjoterapeutyczne
ogólnorozwojowe

 

PROGRAMY DLA MŁODZIEŻY SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I ŚREDNICH

zajęcia grupowe, warsztatowe zwiększające umiejętności interpersonalne i społeczne

 

PROGRAMY INTERWENCYJNE

w kryzysy rozwojowe, relacyjne, społeczne używania substancji psychoaktywnych
redukcja urazów i szkód

 

PROGRAMY DLA RODZICÓW

Akademia Rodzica
indywidualne poradnictwo
konsultacje
grupy wsparcia rodziców

 

PROGRAMY INTERWENCYJNE DLA RODZICÓW I WYCHOWANKÓW

PROGRAMY SZKOLENIOWE DLA INSTYTUCJI, PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH, STUDENTÓW W FORMIE WARSZTATOWO-TRENINGOWEJ