Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 

ul. Bernarda Śliwińskiego 12
85-843 Bydgoszcz
tel. 52 375 54 05, 52 261 76 82 wew. 41