Terapia dla członków rodzin
KONSULTACJEPROGRAM AMBULATORYJNY

(2, 3 razy w tygodniu)

czas trwania 1 rok
program spełniający standardy z zastosowaniem IPT (Indywidualnych Programów Terapii)
terapia indywidualna
terapia grupowa
PROGRAM DLA OFIAR I SPRAWCÓW PRZEMOCY

GRUPY SAMOPOMOCOWE AL-ANON

GRUPY WSPARCIA

GRUPY DDA (DOROSŁE DZIECI ALKOHOLIKÓW)

grupy wsparcia